Entscheidungen aus dem Jahr 1896

VI 74/96 S. 409
II 241/96 S. 410
VI 129/96 S. 411
I 305/95 S. 412
VI 133/96 S. 413
I 5/96 S. 415
V 31/96 S. 416
III 242/96 S. 416
VI 1/96 S. 417
VI 125/96 S. 417
zurück